De behandeling

In de klassieke homeopathie wordt niet alleen de klacht of ziekte behandeld, maar de gehele mens. Dit vergt tijd en verklaart meteen waarom het eerste consult gemiddeld 1 - 1,5 uur duurt. Deze tijd is nodig om een compleet beeld te krijgen van de klachten, algehele gezondheidstoestand, erfelijke factoren, gevoeligheden, kortom van de gehele persoon.

Aangezien vaak blijkt dat mensen niet alle gegevens zomaar paraat hebben, werk ik vooraf met een vragenlijst. Op het moment dat de afspraak bevestigd wordt, stuur ik een lijst mee, die rustig thuis ingevuld kan worden en waar we dan in het consult samen doorheen lopen.

Tijdens dit eerste consult maken we samen het totaal beeld zoveel mogelijk compleet en onderzoeken we waar de grootste hulp behoefte ligt. Vervolgens ga ik op zoek naar een passend homeopatisch middel, dat opgehaald of verstuurd kan worden. Op dat moment spreken we ook af wanneer we het vervolgconsult in plannen. Vaak is dat 6 weken later.

Tijdens het 2e consult staat de reactie op het geneesmiddel centraal. Waar zit verandering, wat is het algeheel welzijn, energie nivo, hoe gaat het me de klachten? Het vervolgconsult duurt ongeveer drie kwartier. Aan de hand van de reacties op het gegeven middel, maak ik een keuze voor vervolg behandeling. Dit kan herhalen van het middel zijn, afwachten als het middel nog werkt en in sommige gevallen een nieuw middel. 

Vervolgconsulten worden voorgesteld zolang er kans op verbetering is. Bij een chronische klacht treedt er doorgaan tussen 4 - 8 wkn een verbetering op, bij een acute klacht is dit sneller. 

CONTACT

Praktijk voor Klassieke Homeopathie
Dyonne Bakker

PRAKTIJKADRESSEN
Amstelstraat 1, 1823 EV Alkmaar

Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo

Telefoon: 06 - 14 11 58 22
Mail: info@homeopathie-balans.nl

NIEUWS

Zwitserse complementaire geneeskunde in basisverzekering 
LEES MEER

Italiaanse artsen bevelen homeopathie aan
LEES MEER

Breuken helen sneller met homeopathie 
LEES MEER