Onderzoek: Minder pijnstillers bij homeopathie

Samenvatting

Als u dagelijks wordt geconfronteerd met chronische pijn, is een pijnstillend geneesmiddel onontbeerlijk. In Nederland gebruiken veel mensen pijnstillers van het type Niet Steroïde Ontstekings Remmende Medicatie (NSAID’s), zoals bijvoorbeeld ibuprofen. U kunt deze pijnstillers bijvoorbeeld gebruiken als u last heeft van gewrichtspijn. Door het gebruik van de pijnstiller kunt u dan toch bewegen. Met beleid blijven bewegen is namelijk belangrijk bij gewrichtsklachten. Aan langdurig gebruik van NSAID´s kleeft helaas een bezwaar, als u deze geneesmiddelen langdurig nodig heeft. Deze pijnstiller is niet goed voor uw maag en daarom schrijft de huisarts vaak ook nog een maag beschermend geneesmiddel voor. Misschien kan homeopathie u helpen?

Frans onderzoek -de EPI3-MSD studie - toonde aan, dat bij behandeling door homeopathisch artsen bij spier- en gewrichtspijn, de helft minder NSAID’s werd voorgeschreven. Het heilzame effect van hun behandeling bleef daarbij even groot als bij de behandeling van hun collega huisartsen. Ook werden er door het verminderde gebruik van pijnstillers, minder bijwerkingen gemeld (Rossignol et al., 2012 [5]).

Inleiding

Het doel van de studie was te beoordelen, wat de gevolgen van de behandelkeuze van de arts waren als de arts koos voor homeopathische zorg, homeopathische zorg gecombineerd met gebruikelijke zorg en uitsluitend gebruikelijke, gangbare zorg. In dit onderzoek werd specifiek gekeken naar de gevolgen voor mensen met spier- en gewrichtspijn. Onderzoekers beoordeelden het herstel van deelnemers, hun geneesmiddelgebruik, bijwerkingen en het eventuele verlies aan therapeutische mogelijkheden. Met verlies aan therapeutische mogelijkheden wordt bedoeld of er door de keuze van behandeling de patiënt misschien meer therapie nodig heeft of kansen misloopt op een goede behandeling voor zijn of haar klachten.

Methode

De EPI3-MSD studie is een nationaal onderzoek onder huisartsen in Frankrijk geweest. Dit grootschalige, landelijke onderzoek werd uitgevoerd met medewerking van 825 (huis)artsen en hun patiënten. Deze artsen gebruiken homeopathie, gangbare geneeskunde (allopathie) of een mengvorm van beiden. Deelnemers werden geïnterviewd bij het begin van het onderzoek, na 1 maand, drie maanden en 12 maanden. Er werd gevraagd naar de spier- en gewrichtspijn en het medicijngebruik.

Resultaten

In totaal namen 1153 patiënten deel aan het onderzoek. De patiënten verschilden niet per behandelgroep. Alleen de deelnemers in de groep, die met homeopathie werd behandeld hadden over het algemeen al langer last van hun klachten (62% in de homeopathie groep hadden langer dan 12 weken klachten ten opzichte van 49% in de gangbare zorg groep en 50% in de gemengde groep). De mate van herstel van de spier- en gewrichtsklachten waren aan het einde van het onderzoek jaar in alle drie de groepen even groot. Er was dus geen behandelverschil. Het gebruik aan NSAID-pijnstillers was in de homeopathie groep wel 50% lager dan in beide andere behandelgroepen.

Conclusie

Patiënten met chronische spier- en gewrichtspijn, die door de homeopathisch arts werden begeleid gebruikten 50% minder pijnstillers in vergelijking met patiënten die door een arts werden begeleid zonder toepassing van homeopathie. Het verminderde gebruik van pijnstillers ging gepaard met het minder vaak optreden van bijwerkingen van deze geneesmiddelen, in de groep behandeld door homeopathisch artsen. De effectiviteit van de behandeling was even hoog als in de standaard zorg groep, er was dus geen verlies aan therapeutische mogelijkheden door homeopathische zorg.

 

CONTACT

Praktijk voor Klassieke Homeopathie
Dyonne Bakker

PRAKTIJKADRESSEN
Amstelstraat 1, 1823 EV Alkmaar

Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo

Telefoon: 06 - 14 11 58 22
Mail: info@homeopathie-balans.nl

NIEUWS

Zwitserse complementaire geneeskunde in basisverzekering 
LEES MEER

Italiaanse artsen bevelen homeopathie aan
LEES MEER

Breuken helen sneller met homeopathie 
LEES MEER